ยันไทย ยังไม่รับข้อเสนอ "บีอาร์เอ็น" ชี้สื่อสารผิดพลาด-รอถกผู้เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ

ยันไทย ยังไม่รับข้อเสนอ "บีอาร์เอ็น" ชี้สื่อสารผิดพลาด-รอถกผู้เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ

ยันไทย ยังไม่รับข้อเสนอ "บีอาร์เอ็น" ชี้สื่อสารผิดพลาด-รอถกผู้เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ

รูปข่าว : ยันไทย ยังไม่รับข้อเสนอ "บีอาร์เอ็น" ชี้สื่อสารผิดพลาด-รอถกผู้เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ

ยันไทย ยังไม่รับข้อเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์ระวังสถานการณ์ภาคใต้ ยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอบีอาร์เอ็น ชี้อาจผิดพลาด รอหารือผู้เกี่ยวข้อง ก่อนกำหนดท่าที

จากกรณีที่นายฮัสซัน ตอยิบ ตัวแทนกลุ่มบีอาร์เอ็น ระบุว่า ไทยได้ยอมรับใน 4 ข้อเรียกร้อง จากทั้งหมด 5 ข้อนั้น ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์ระวังสถานการณ์ภาคใต้ ยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังไม่ได้มีการตอบรับเสนอของกลุ่มบีอาร์เอ็นแต่อย่างใด ซึ่งกระแสข่าวนั้น อาจเป็นความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารมากกว่า หรืออาจเป็นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ที่ผ่านผู้อำนวยความสะดวก เนื่องจาก จะต้องรอการหารือจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคณะพูดคุยสันติภาพ, นักวิชาการ, ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมไปถึงประชาชน 

 
นอกจากนี้ ยังต้องมีการหารือ กับหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตลอดจนกองทัพ ก่อนพิจารณาอีกครั้งว่า จะดำเนินการไปในทิศทางใด จากนั้นจึงจะมีเอกสารตอบกลับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยสันติภาพในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ 
 
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้รับเอกสาร 5 ข้อเรียกร้องของกลุ่มบีอาร์เอ็นแล้ว ซึ่งมีจำนวน 38 หน้า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเอกสารเป็นรายละเอียดของข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ ที่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทย 
 


กลับขึ้นด้านบน