ที่ประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 56 เตรียมผลักดันนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

ที่ประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 56 เตรียมผลักดันนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

ที่ประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 56 เตรียมผลักดันนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

รูปข่าว : ที่ประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 56 เตรียมผลักดันนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

ที่ประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 56 เตรียมผลักดันนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 วันสุดท้าย มีการมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา และเตรียมผลักดันนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา จำนวน 68 เรื่อง ใน 3 ประเภท ได้แก่การนำเสนอด้วยการบรรยาย จำนวน 38 เรื่อง ประเภทโปสเตอร์ 19 เรื่อง และประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 11 เรื่อง โดยจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ต่อไป

นายแพทย์สุพรรณบอกว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ กระตุ้นการคิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาระบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ


กลับขึ้นด้านบน