คกก.คุ้มครองเด็กพิจารณาแก้ปัญหาการพนัน

คกก.คุ้มครองเด็กพิจารณาแก้ปัญหาการพนัน

คกก.คุ้มครองเด็กพิจารณาแก้ปัญหาการพนัน

รูปข่าว : คกก.คุ้มครองเด็กพิจารณาแก้ปัญหาการพนัน

คกก.คุ้มครองเด็กพิจารณาแก้ปัญหาการพนัน คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ นำวาระเรื่องการพนันส่งผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก เยาวชน เข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งแรก โดยที่ประชุมยอมรับว่า การพนันเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่เคยถูกกล่าวถึง

หลังจากที่ไทยพีบีเอสนำเสนอการพนันส่งผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ทำให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ได้นำวาระเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งแรก โดยที่ประชุมยอมรับว่า การพนันเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่เคยถูกกล่าวถึง จึงพร้อมขับเคลื่อนแนวทางป้องกันที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

โดยมติที่ประชุมฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการ กลไกเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่มี รศ.อภิญญา เวชยชัย เป็นประธาน ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน และเตรียมเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่ม เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหา เสนอในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ ครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ บอกว่า เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปัองกันผลกระทบจากการพนันในเด็ก ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ การขับเคลื่อนงานต่อจากนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น

ขณะที่ นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ ยอมรับว่า เป็นปัญหาใหม่ที่คณะกรรมการยังไม่เคยกล่าวถึง จึงเตรียมจัดประชุมระดมความเห็นและทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอผลการวิจัยจากต่างประเทศที่เปิดเผยโดยมูลนิธิ สดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ที่ระบุว่า การที่เด็กต้องอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือครอบครัวที่เล่นพนัน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างทางสมอง ทำให้ขาดวุฒิภาวะ มีปัญหาด้านระบบคิด จนนำไปสู่การติดพนันเมื่อโตขึ้น


กลับขึ้นด้านบน