ฝ่ายค้าน-นักวิชาการ แนะรัฐเร่งลงทุนรถไฟรางคู่

ฝ่ายค้าน-นักวิชาการ แนะรัฐเร่งลงทุนรถไฟรางคู่

ฝ่ายค้าน-นักวิชาการ แนะรัฐเร่งลงทุนรถไฟรางคู่

รูปข่าว : ฝ่ายค้าน-นักวิชาการ แนะรัฐเร่งลงทุนรถไฟรางคู่

ฝ่ายค้าน-นักวิชาการ แนะรัฐเร่งลงทุนรถไฟรางคู่ มีความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เเละ นักวิชาการจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เห็นด้วยที่รัฐบาลจะลงทุนขยายรถไฟรางคู่ เพราะจะได้เห็นการเคลื่อยย้ายของเม็ดเงินลงทุนที่มากขึ้น เเต่ต้องบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบ

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าสมัยที่ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาล ที่ผ่านมาได้เห็นชอบงบประมาณการลงทุนปรับปรุงรถไฟไทยด้วยงบประมาณกว่า 170,000 ล้านบาท แต่ยังคงมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่มีสถานีรถไฟในพื้นที่ จึงอยากให้รัฐบาลปัจจุบันเร่งดำเนินการเรื่องนี้

ขณะที่การลงทุนตาม พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้นั้น รัฐบาลชุดที่แล้วเคยลงนามร่วมกับรัฐบาลจีน เพื่อทำรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเอเชียใต้ จากคุณมิง ประเทศจีน ไปถึงประทเสสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลนี้สามารถดำเนินการต่อ เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้

ส่วน นายณรงค์ ป้อมหลักทอง อดีตผู้อำนวยการวิจัยด้านการขนส่งเเละโลจิสติกส์ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เห็นว่า รัฐต้องสร้างรถไฟรางคู่ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กรการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยการเเยกองค์กร เช่นกรมทางหลวงที่มีหน้าที่ขยายถนนออกมา รวมทั้งปรับหมวด สัดส่วนการขนส่งของประเทศรองรับการขยายตัวของการลงทุน ที่จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศของภูมิภาค

ทั้งนี้วงเงินจำนวน 2 ล้านล้านบาท จะเป็นการลงทุนทางราง กว่า 1.6 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 83 ของวงเงินเงินทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน