นักวิชาการสนับสนุนรัฐลงทุนรถไฟรางคู่

นักวิชาการสนับสนุนรัฐลงทุนรถไฟรางคู่

นักวิชาการสนับสนุนรัฐลงทุนรถไฟรางคู่

รูปข่าว : นักวิชาการสนับสนุนรัฐลงทุนรถไฟรางคู่

นักวิชาการสนับสนุนรัฐลงทุนรถไฟรางคู่ ร่าง พ.ร.บ.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท จะบรรจุการพิจารณาของสภาผู้เเทนราษฎร ในสัปดาห์หน้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ โครงการรถไฟรางคู่ จะทำให้ไทยกลับมายืนอยู่เเถวหน้าของอาเซียนได้ ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เเละนักวิชาการจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เห็นด้วยที่รัฐบาลจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ ที่เชื่อว่าจะเห็นการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนที่จะเพิ่มขึ้น

ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "2 ล้านล้านยกระดับการพัฒนาประเทศไทยจริงหรือ ?" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่ได้คัดค้านการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระบบขนส่งทางราง ดูได้จากการเห็นชอบงบประมาณการลงทุน ปรับปรุงรถไฟไทยงบประมาณกว่า  170,000 ล้านบาท จึงเเนะนำรัฐบาลให้เร่งดำเนินการ

 
ขณะที่นักวิชาการจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ไทยมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เนื่องจากจะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการลงทุนรถไฟรางคู่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่ ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กรการรถไฟแห่งประเทศไทย เเละต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าปัจจุบ้น
 
ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการรถไฟรางคู่จะเดินหน้าก่อสร้าง โดยจะมีระยะทางรวม 2,900 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อว่ารถไฟไทยจะกลับมายืนอยู่เเถวหน้าของอาเซียนได้
 
ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงก็เป็นโครงการอนาคตที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยเฉพาะหัวเมืองหลัก เเละ หลายโครงการที่รัฐบาลจะทำ บางส่วนเป็นโครงการของรัฐบาลก่อนหน้านี้
 
สำหรับร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้เเทนราษฎร ในสัปดาห์หน้า
 
ขณะที่ฝ่ายค้านยังยืนยันว่า การกู้เงินเพื่อนำมาลงทุนโครงการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นเเนวคิดที่ ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเพราะจะมีผลโดยตรงต่อฐานะทางการคลังของประเทศในอนาคต
 
 


กลับขึ้นด้านบน