ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย

ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย

ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย

รูปข่าว : ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย

ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย กระทรวงแรงงานเตรียมเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ในจ.เชียงราย หลังพบว่าความยากจนเป็นปัจจัย ทำให้กลุ่มชาติพันธ์บ้างส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดว่าจ้างให้ลำเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่

กลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ ในจ.เชียงราย เกือบ 10 ชนเผ่า ร่วมหารือกับร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. เพื่อขอความร่วมมือให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสกัดกั้นยาเสพติด หลังพบว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีความพยายามใช้กลุ่มชาติพันธุ์ ในการลำเลียงยาเข้าสู่จังหวัดพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ต่างๆ

ร.ต.อ.เฉลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ระบุว่า ปัญหาความยากจนทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ถูกชักจูงให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น จากนี้ กระทรวงแรงงานจะหาอาชีพให้และติดตามดูแล ประเมินทุกๆ 3 เดือน ส่วนผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ จะให้เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีการตรวจสอบคดีย้อนหลังหรือรื้อฟื้นคดี เบื้องต้นผู้นำชาติพันธุ์เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและจะนำไปปฎิบัติ และได้ร่วมกันปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด


กลับขึ้นด้านบน