เฝ้าระวังน้ำท่วม จ.หนองคาย หลังแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

เฝ้าระวังน้ำท่วม จ.หนองคาย หลังแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

เฝ้าระวังน้ำท่วม จ.หนองคาย หลังแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

รูปข่าว : เฝ้าระวังน้ำท่วม จ.หนองคาย หลังแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

เฝ้าระวังน้ำท่วม จ.หนองคาย หลังแม่น้ำโขงระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง ชาวบ้านริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย จัดคนเฝ้าระวังน้ำท่วม หลังจากเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย อยู่ที่ 10 เมตร 10 เซนติเมตร แต่ยังมีกลุ่มเมฆฝนจำนวนมาและมีแนวโน้มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ชาวบ้านในเขตเทศบาล จัดกำลังคนเฝ้าระวังระดับน้ำ

ขณะที่ฝายราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ ต้องติดตามระดับน้ำ และเปิดช่องประตูระบายน้ำทั้ง 7 บาน ให้สูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่ ควบคุมได้

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งก่อสร้างคลองส่งน้ำ เข้าสู่ที่นาของชาวบ้านแนวลำน้ำบริบูรณ์ให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อให้ชาวนาที่ปลูกข้าวทั้ง 2 ฝั่งของคลองใช้น้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้อย่างเต็มที่


กลับขึ้นด้านบน