โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" นายทหาร ปี 2556

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" นายทหาร ปี 2556

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" นายทหาร ปี 2556

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" นายทหาร ปี 2556

โปรดเกล้าฯ ทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล รวม 861 รายชื่อ

ตำแหน่งสำคัญในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คือ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ตามที่ถูกคาดการณ์ เนื่องจากเป็นนายทหารมีผลงานโดดเด่นทั้งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น.และผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย และร่วมในคณะทำงานต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร
                                      
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยับเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ตำแหน่งสำคัญในกองบัญชาการกองทัพไทย ถูกปรับเปลี่ยน คือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่ก่อนหน้านี้ พล.ร.อ.อมรเทพ ถูกพาดพิงในคลิปเสียงพูดคุยคล้าย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
                                     
 
                                     
กองทัพบก มีตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะได้รับการวางตัวเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปีหน้า (57) นอกจากนี้ยังมี พล.ท.ธีรชัย นาควานิช เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

                                     

กองทัพเรือเป็นไปตามคาดการณ์ คือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

                                     
กองทัพอากาศ มีตำแหน่งสำคัญคือ พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุททานนท์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ทุกตำแหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2556


กลับขึ้นด้านบน