"สธ."ยื่นอุทธรณ์ขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พรุ่งนี้

"สธ."ยื่นอุทธรณ์ขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พรุ่งนี้

"สธ."ยื่นอุทธรณ์ขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พรุ่งนี้

รูปข่าว : "สธ."ยื่นอุทธรณ์ขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พรุ่งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด วันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.) เพื่อขอให้การบังคับใช้กฎหมายพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่10ภาพชุดใหม่ ขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงวันที่ 2 ต.ค.นี้ เพื่อปกป้องสุขภาพของและไม่ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการบุหรี่เสียหาย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากบุหรี่ซิกาแรต ปี 2556 วันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.) ใน 2 ประเด็น คือขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ประกอบการบุหรี่ ใช้รูปภาพข้อความคำเตือนฯ 10 ภาพชุดใหม่ ตามประกาศกระทรวงวันที่ 2 ต.ค.2556 และขอให้ศาลอนุญาตให้มีการดำเนินการจัดพิมพ์รูปภาพข้อความคำเตือนฯ ขนาดร้อยละ 85

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบการบุหรี่ซิกาแรตอย่างน้อย 9 บริษัท ได้ปรับกระบวนการผลิต และดำเนินการกระบวนการผลิตบุหรี่ซิกาแรตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯฉบับใหม่แล้ว โดยแสดงภาพคำเตือนชุดใหม่ขนาดร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง และอย่างน้อย 2บริษัทใน 9บริษัท ได้ดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือมายังประเทศไทยแล้ว

นอกจากนี้ รูปภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ที่ใช้มา 2 ปี มีความล้าสมัยจะต้องมีการปรับปรุงตามสภาพสังคมปัจจุบันเพื่อให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ หรือเกรงกลัวที่จะสูบบุหรี่ หากเรายอมแพ้ในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องของการสูบบุหรี่ จะถือว่าเป็นการยอมแพ้ต่อสังคมสื่ออบายมุขพวกนี้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน