ภาคประชาชนเปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย

ภาคประชาชนเปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย

ภาคประชาชนเปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย

รูปข่าว : ภาคประชาชนเปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย

ภาคประชาชนเปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย เครือข่ายภาคประชาชน เปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทยทั้งระบบคู่ขนานเวทีปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล ชี้วิกฤติประเทศมาจากพรรคการเมืองทุนนิยมผูกขาดนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน พร้อมนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน เปิดตัวสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย 2556 หรือ สปท. เพื่อเดินหน้าจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศแก่ประชาชน

โดยยึดหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมควบคู่กับหลักการทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และทางออกของชาติ ภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อปฎิรูปทุกระบบในประเทศ เน้นการคืนอำนาจให้ประชาชน ขจัดการรวมศูนย์ผูกขาดและทุนนิยมการเมือง

ขณะที่สภาประชาชนฯ ยังได้จัดกิจกรรมในวันแรกเป็นการเสวนารับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชน โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกับแนวทางการปฎิรูปประเทศทั้งระบบ เช่น การเมือง การปกครอง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม และควรให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

พร้อมทั้งมีตัวแทนสภาประชาชนฯ อ่านคำประกาศสภาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย 2556 เป็น 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีนและอาหรับ โดยชี้ว่าต้นเหตุของวิกฤติในปัจจุบัน คือระบบการเมืองถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองทุนนิยม ซึ่งจะนำไปสู่การคอรัปชั่น

ดังนั้นการแก้ปัญหาจะเป็นเพียงกลุ่มชั้นนำไม่ได้ ต้องให้ภาคประชาชนรวมพลังผลักดันปรับโครงสร้างอำนาจใหม่ เพื่อแก้ปัญหาประเทศไทยทั้งระบบ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิทางสังคม อันมีความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 


กลับขึ้นด้านบน