หลากหลายชาติพันธุ์ในเวียดนาม

หลากหลายชาติพันธุ์ในเวียดนาม

หลากหลายชาติพันธุ์ในเวียดนาม

รูปข่าว : หลากหลายชาติพันธุ์ในเวียดนาม

หลากหลายชาติพันธุ์ในเวียดนาม วิธีที่ช่วยให้เราทำความรู้จักผู้คน หรือสถานที่ซึ่งไม่คุ้นเคย อย่างง่ายดายที่สุด คือเริ่มต้นในพิพิธภัณฑ์ วันนี้ จะพาไปทำความรู้จักผู้คนที่อาศัยบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนามใต้ อย่างโดยย่อผ่านพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเกิ่นเทอ

พิธีมงคลอย่างการแต่งงาน บ้านเรือนอาศัย ภาษา และวิถีชีวิตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของชาวกินห์ จาม ชาวเวียดนามเชื้อสายเขมร และเชื้อสายจีน จัดจำลองไว้ในแต่ละห้องภายในพิพิธภัณฑ์เกิ่นเทอ โดยมีหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราว
 
ไม่รู้ว่ากำลังรักษาโรคอะไรกันอยู่ แต่แพทย์ทางเลือกกับการรักษาด้วยสมุนไพรแบบนี้ที่เป็นอีกอาชีพของชาวเวียดนามเชื้อสายจีนทำสืบทอดกันมา ซึ่งภายในห้องจัดแสดงแห่งนี้ก็ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนอีกหลายกลุ่มในเมืองเกิ่นเทอ 
 
เมื่อครั้งที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่เวียดนาม ได้นำภูมิปัญญาในการรักษาด้วยสมุนไพรติดตัวมาด้วย และกลายเป็นอีกอาชีพที่ชาวเวียดนามเชื้อสายจีนในปัจจุบันยังสืบต่อ ไม่เพียงเกิด และเติบโตที่เกิ่นเทอ เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม แต่เดิ๋น กัม กวน ยังเลือกมาทำงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพราะเชื่อว่าหน้าที่ภัณฑารักษ์ทำให้เขาได้บอกเล่าความภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิดให้คนภายนอกได้รับรู้ 
 
เดิ๋น กัม กวน ภัณฑารักษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เล็กจนโต เขาก็เห็นหลายกลุ่มคนในเวียดนามอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี สิ่งหนึ่งที่ทำให้ไม่มีการแย่งชิงกัน และมีน้ำใจให้เห็นเสมอ เพราะเกิ่นเทออยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะให้ทุกคนได้อาศัยร่วมกัน 
 
นอกจากมีผลไม้รสดีที่ขึ้นชื่อทั้ง ส้มโอ และมะม่วง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังทำให้ เกิ่นเทอเป็นศูนย์กลางของภาคเกษตรกรรมของแม่โขงเดลต้า  มีพื้นที่นาราว 1 ล้านไร่ และมีบทบาทในการผลิตข้าวส่งต่อไปหล่อเลี้ยงผู้คนได้ทั้งประเทศ  


กลับขึ้นด้านบน