นักวิชาการชี้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลง

นักวิชาการชี้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลง

นักวิชาการชี้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลง

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลง

นักวิชาการชี้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลง นักวิชาการจากสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่า ชาวนาต้องลดต้นทุนของการทำนาให้ได้มากที่สุด เพื่อความยั่งยืนของรายได้ เพราะท้ายที่สุดโครงการนี้ก็จะต้องสิ้นสุดลง และราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลง

แม้กระทรวงพาณิชย์จะมีความชัดเจนของการระบายข้าวที่อยู่ในสต๊อคกว่า18 ล้านตัน แต่นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่า ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกชนิด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายข้าวให้เป็นไปตามแผน สวนทางกับปริมาณข้าวเข้าโครงการต่อเนื่อง /บวกกับราคาข้าวไทย เมื่อเทียบกับเวียดนามแล้ว มีราคาสูงมากกว่าครึ่ง ในที่สุดเชื่อว่ากลไลตลาดจะเป็นตัวชี้ว่าโครงการรับจำนำข้าวจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ แนะนำว่าชาวนาควรลดต้นทุนการทำนาให้ได้มากที่สุด เพราะในระยะยาว หากรัฐบาลไม่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ชาวนาก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก รวมทั้งยังสามารถประคับประคองรายได้ของตัวเองได้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน