"ญี่ปุ่น" ปิดซ่อมเตาปฏิกรณ์ครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี หลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

"ญี่ปุ่น" ปิดซ่อมเตาปฏิกรณ์ครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี หลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

"ญี่ปุ่น" ปิดซ่อมเตาปฏิกรณ์ครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี หลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

รูปข่าว : "ญี่ปุ่น" ปิดซ่อมเตาปฏิกรณ์ครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี หลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

ญี่ปุ่นปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เตาสุดท้าย เพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี ที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าระบบของประเทศ

เจ้าหน้าที่บริษัทคันไซ อิเลคทริคพาวเวอร์ ตัดระบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอฮิ ออกจากโครงข่ายพลังงานของประเทศ และปิดการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เตาสุดท้าย จาก 50 เตาทั่วประเทศที่ยังใช้งาน หลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

 
การปิดเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอฮิครั้งนี้ เป็นการปิดตามตารางการซ่อมบำรุง ทำให้ขณะนี้ ญี่ปุ่นไม่มีไม่พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 40 ปี รวมทั้งไม่มีกำหนดว่า จะเปิดใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วประเทศอีกครั้งเมื่อใด


กลับขึ้นด้านบน