ผู้ว่าฯนครศรีฯ ประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ ชุมนุมแยกควนหนองหงษ์ ถึงเที่ยง พรุ่งนี้

ผู้ว่าฯนครศรีฯ ประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ ชุมนุมแยกควนหนองหงษ์ ถึงเที่ยง พรุ่งนี้

ผู้ว่าฯนครศรีฯ ประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ ชุมนุมแยกควนหนองหงษ์ ถึงเที่ยง พรุ่งนี้

รูปข่าว : ผู้ว่าฯนครศรีฯ ประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ ชุมนุมแยกควนหนองหงษ์ ถึงเที่ยง พรุ่งนี้

ผู้ว่าฯนครศรีฯ ประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ ชุมนุมแยกควนหนองหงษ์ ถึงเที่ยง พรุ่งนี้ ผู้ว่าฯนครศรีฯสั่งประชาชนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าในพื้นที่ชุมนุมชาวสวนยางพาราบริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 12.00 น.วันที่ 16 ก.ย.- เวลา 12.00 น.พรุ่งนี้ (17 ก.ย.)

วันนี้ (16 ก.ย.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ได้ลงนามคำสั่งห้ามประชาชนเข้าพื้นที่การชุมนุมประท้วงราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ และบริเวณใกล้เคียง ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 22 27 (2 (3) (4) และมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จึงประกาศห้ามบุคคลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมนุมบริเวณนั้น เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่บริเวณที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่บริเวณ สี่แยกควนหนองหงษ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างเวลา 12.00 น. วันที่ 16 ก.ย.2556 ถึงวันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 12.00 น.


กลับขึ้นด้านบน