เตือนน้ำหลากอ่างทอง-อยุธยา

เตือนน้ำหลากอ่างทอง-อยุธยา

เตือนน้ำหลากอ่างทอง-อยุธยา

รูปข่าว : เตือนน้ำหลากอ่างทอง-อยุธยา

เตือนน้ำหลากอ่างทอง-อยุธยา ฝนที่ตกหนักในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ทำให้ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น ทำให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 เตือนว่า ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีน้ำจะสูงขึ้น 1 เมตร และที่จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะสูงขึ้น 50 เซนติเมตร เพราะขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 4 วันก่อนถึงเท่าตัว แต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำสูงขึ้นกว่า 2 เมตรแล้ว

ในเฟสบุ๊คของนายพงษ์พาณิช ตนุพันธ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเตือนภาวะน้ำที่สูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา 3 วันนี้ว่า ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกัดเซาะตลิ่งที่หมู่ 1 เริ่มพังทะลาย สภาพน้ำที่หลากมามีสีแดง กำนันตำบลบ้านกุ่มจึงประกาศเตือนภัยชาวบ้านให้ยกของขึ้นที่สูง เพื่อรอรับระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งได้ในเร็วๆนี้ ถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมากถึง 1500 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 บอกว่า ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,300 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจาก 4 วันก่อนถึงเท่าตัว เพราะเกิดฝนตกหนักในภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะที่จ.พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ขณะที่จังหวัดเหล่านี้ ป่าไม้ลดน้อยลงมาก ฝนจึงชะหน้าดินลงมามากจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่เขื่อนเจ้าพระยาจะไม่ปล่อยน้ำมากกว่า 1,500 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ขณะนี้พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม คืออ.ป่าโมก จ.อ่างทอง อ.บางบาล และผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา


กลับขึ้นด้านบน