"กระทรวงพาณิชย์"ทุ่ม 60 ล้าน ตั้งศูนย์ตรวจดีเอ็นเอ"ข้าวไทย"

"กระทรวงพาณิชย์"ทุ่ม 60 ล้าน ตั้งศูนย์ตรวจดีเอ็นเอ"ข้าวไทย"

"กระทรวงพาณิชย์"ทุ่ม 60 ล้าน ตั้งศูนย์ตรวจดีเอ็นเอ"ข้าวไทย"

รูปข่าว : "กระทรวงพาณิชย์"ทุ่ม 60 ล้าน ตั้งศูนย์ตรวจดีเอ็นเอ"ข้าวไทย"

กระทรวงพาณิชย์เตรียมงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบดีเอ็นเอข้าวไทย เพื่อป้องกันปัญหาสวมสิทธิ์ข้าวไทย

ปัญหาสวมสิทธิ์ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ประกอบกับผู้ส่งออกยังประสบปัญหาการถูกปลอมแปลงและแอบอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย ทำให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการณ์วิเคราะห์ เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทย ซึ่งจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 64 ล้านบาท

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า การดำเนินการโครงการนี้เพื่อมุ่งหวังความสะดวกทางการค้า เพราะการแยกห้องปฏิบัติการณ์ จะช่วยลดเวลาการตรวจสอบข้าว และจะสามารถออกใบรับรองผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิม 3 วัน พร้อมย้ำว่าการดำเนินโครงการนี้ เพื่อรักษาชื่อเสียงเอกลักษณ์ข้าวไทย พร้อมกล่าวด้วยว่าปัญหาของการสวมสิทธิ์และการแอบอ้างไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ และข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของไทยยังคงมีคุณภาพดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน


กลับขึ้นด้านบน