หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่

หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่

หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่

รูปข่าว : หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่

หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สนับสนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพคนไทยจากบุหรี่ ชี้ อย่าให้บุหรี่ข้ามชาติมีอิทธิพลเหนือกม.ไทย

วันนี้ (17 ก.ย.2556) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนพ.ประดิษฐ์ สินธุวรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้ยืนหยัดต่อสู้ กับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน โดยการกำหนดมาตรการให้มีคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ ในการเตือนภัยอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

 
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสภาคมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า กรณี นพ.ประดิษฐ์ สินธุวรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยื่นอุทธรณ์อย่างเร่งด่วนต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขนาดคำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่จาก 55% เป็น 85% นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว รวมถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขต่อสู้กับกรณีดังกล่าวด้วย เนื่องจากบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จึงไม่สมควรจะได้รับสิทธิในการดูแลเหมือนสินค้าอื่น ๆ 
 
ทั้งนี้ ไม่ควรปล่อยให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติมามีอิทธิพลเหนือกฎหมายไทย เพราะหากทำการค้าในประเทศไทยควรอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกฎหมายไทย ซึ่งการกระทำเช่นนี้ เป็นการท้าทายและละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการรักษาผู้ที่เจ็บป่วย และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ที่จะสร้างภาระผูกพันในระยะยาวต่อระบบสาธารณสุขไทย
 


กลับขึ้นด้านบน