เกษตรกรมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ร้องรัฐบาล เปิดจำนำผลผลิตแก้ราคาตกต่ำ

เกษตรกรมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ร้องรัฐบาล เปิดจำนำผลผลิตแก้ราคาตกต่ำ

เกษตรกรมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ร้องรัฐบาล เปิดจำนำผลผลิตแก้ราคาตกต่ำ

รูปข่าว : เกษตรกรมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ร้องรัฐบาล เปิดจำนำผลผลิตแก้ราคาตกต่ำ

เกษตรกรมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ร้องรัฐบาล เปิดจำนำผลผลิตแก้ราคาตกต่ำ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งเปิดโครงการรับจำนำเพื่อแก้ปัญหาคาตกต่ำ

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย์ กว่า 500 คน รวมตัว หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ หลังราคาขายตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 2 บาท 30 สตางค์ ทำให้ประสบภาวะขาดทุน จึงต้องการให้รัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำในราคา 2 บาท 75 สตางค์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้

 
กลุ่มผู้ปลูกมันสำหลัง ยังยื่นข้อเรียกร้องผ่านนายอำเภอหนองบุญมาก เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล โดยขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรกิโลกรัมละ 70 สตางค์ และให้ประกาศมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภายในวันที่ 30 กันยายนนี้
 
นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน ระบุว่า หากไม่ได้รับคำตอบภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ ชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสานทั้งหมด จะรวมตัวชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่


กลับขึ้นด้านบน