5 ชาติสมาชิกถาวร "ยูเอ็นเอสซี" เสียงแตกเรื่องอาวุธเคมีของซีเรีย

5 ชาติสมาชิกถาวร "ยูเอ็นเอสซี" เสียงแตกเรื่องอาวุธเคมีของซีเรีย

5 ชาติสมาชิกถาวร "ยูเอ็นเอสซี" เสียงแตกเรื่องอาวุธเคมีของซีเรีย

รูปข่าว : 5 ชาติสมาชิกถาวร "ยูเอ็นเอสซี" เสียงแตกเรื่องอาวุธเคมีของซีเรีย

5 ชาติสมาชิกถาวร 5 ชาติสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังคงเสียงแตกในเรื่องอาวุธเคมีของซีเรีย ขณะเดียวกัน การสู้รบรอบชานกรุงดามัสกัสยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ที่มั่นหลายแห่งของฝ่ายกบฏรอบกรุงดามัสกัสถูกฝ่ายรัฐบาลโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศจำนวนมาก โดยการสู้รบอย่างต่อเนื่องในสงครามกลางเมือง 2 ปีครึ่งของซีเรีย ดำเนินไปท่ามกลางความพยายามของสหประชาชาติ ซึ่งกำลังร่างมติริบอาวุธเคมีของซีเรียมาทำลายตามข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ

สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน ซึ่งแตกเป็น 2 ฝ่าย โดยสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศสมุ่งให้ร่างมติเป็นไปตามข้อตกลงของสหรัฐฯ และรัสเซียที่นครเจนีวา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งการหารือรอบล่าสุดเกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝรั่งเศส และรัสเซีย

ฝรั่งเศสต้องการให้บรรจุถ้อยคำตามกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อที่ 7 ซึ่งหากรัฐบาลซีเรียบิดพลิ้วข้อตกลงที่นครเจนีวาก็สามารถใช้กำลัง หรือปฏิบัติการทางทหารได้โดยอัตโนมัติ แต่รัสเซียไม่ต้องการให้มีวลีนี้


กลับขึ้นด้านบน