"กบอ."เปิดคลังข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือ"ภัยพิบัติ"

"กบอ."เปิดคลังข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือ"ภัยพิบัติ"

"กบอ."เปิดคลังข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือ"ภัยพิบัติ"

รูปข่าว : "กบอ."เปิดคลังข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือ"ภัยพิบัติ"

จากที่ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งมีเกณฑ์ฝนตกสูงในหลายพื้นที่ และมีความเสี่ยงจากพายุที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดน้ำท่วม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย จึงเปิดให้บริการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือ กบอ. เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม พร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการน้ำ การติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และจัดสรรน้ำขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการร่วมกันได้

โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 180 ล้านบาท ให้กบอ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 และมาตรา 67 วรรค 2 โครงการบริหารจัดการน้ำ ทั้ง 9 สัญญา ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้โครงการบริหารจัดการน้ำสามารถเดินหน้าต่อไปได้


กลับขึ้นด้านบน