รัฐบาลเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง "เพิ่มการใช้-ลดส่งออก"

รัฐบาลเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง "เพิ่มการใช้-ลดส่งออก"

รัฐบาลเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง "เพิ่มการใช้-ลดส่งออก"

รูปข่าว : รัฐบาลเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง "เพิ่มการใช้-ลดส่งออก"

รัฐบาลเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง รัฐบาลเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศ เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพารา ลดการส่งออก เพื่อกระตุ้นราคาวัตถุดิบให้แก่เกษตรกร และเตรียมออกมาตรการหลัก 6 ข้อ คาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการได้อีก 120 รายภายในปีหน้า

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตรการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ว่าจะใช้ 6 มาตรการ เช่น การถ่ายทอดความรู้ / พัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางจำหน่าย เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศและลดปัญหาด้านราคาให้แก่เกษตรกร

 
ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา บางรายระบุว่า ราคาต้นทุนของวัตถุดิบยางพาราสามารถปรับขึ้นได้ตามราคาตลาดโลก แต่ต้องมีเสถียรภาพและไม่ผันผวน นอกจากนี้ภาครัฐต้องดูแลมาตรการนำเข้าสินค้าแปรรูปยางพาราภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
 
และในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน กระทรวงอุตสาหกรรมจะลงพื้นที่เพื่อหารือกับนักลงทุนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สตูลและสงขลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและอื่นๆ โดยมีแนวคิดจะฟื้นโครงการซิตี้รับเบอร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 750 ไร่ 


กลับขึ้นด้านบน