"พณ." วางมาตรการป้องกันทุจริตจำนำข้าว

"พณ." วางมาตรการป้องกันทุจริตจำนำข้าว

"พณ." วางมาตรการป้องกันทุจริตจำนำข้าว

รูปข่าว : "พณ." วางมาตรการป้องกันทุจริตจำนำข้าว

กระทรวงพาณิชย์ ซักซ้อมความเข้าใจนโยบายการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมโรงสี และสมาคมชาวนา เน้นปรับปรุงระบบรับจำนำให้ตรวจสอบได้ และยืนยันไม่มีปัญหางบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันถึงวงเงินที่จะใช้ในโครงการรวม 270,000 ล้านบาทมีเพียงพอ ซึ่งกระทรวงจะร่วมทำงานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ กำลังเร่งระบายข้าว เพื่อส่งเงินคืนกลับมาใช้ในโครงการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ การรับจำนำปีการผลิต 2556/2557 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ต.ค. อยู่ระหว่างเร่งการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์จากภูมิภาค ไปยังส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบในทุกขั้นตอนการรับจำนำ เพื่อปิดช่องโหว่การทุจริต ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน ทั้งนี้จะเน้นการปรับปรุงระบบให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพิ่มตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการรับจำนำในแต่ละพื้นที่

โดยการรับจำนำรอบนี้ กำหนดราคารับจำนำ ข้าวเปลือกเจ้า 100 % ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท แต่จำกัดวงเงินการรับจำนำไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท แต่รอบต่อไปจะพิจารณาหลักเกณฑ์จากงบประมาณที่เหลือจากการรับจำนำรอบแรก เนื่องจากจะต้องใช้วงเงินรับจำนำของโครงการทั้งหมดที่ 270,000ล้านบาท มาเป็นที่ตั้งในการกำหนดเงื่อนไขการรับจำนำอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน