นักวิชาการ ชี้ รัฐแก้ปมทุจริต "จำนำข้าว" ไม่ง่าย

นักวิชาการ ชี้ รัฐแก้ปมทุจริต "จำนำข้าว" ไม่ง่าย

นักวิชาการ ชี้ รัฐแก้ปมทุจริต "จำนำข้าว" ไม่ง่าย

รูปข่าว : นักวิชาการ ชี้ รัฐแก้ปมทุจริต "จำนำข้าว" ไม่ง่าย

นักวิชาการ ชี้ รัฐแก้ปมทุจริต รัฐบาลยังเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เริ่มเดือนตุลาคมนี้ แม้ว่า 2 ปีที่ผ่านมาโครงการจะมีปัญหาหลายประการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริต แต่นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ ระบุว่า การสะสางปัญหาทำได้ไม่ง่าย เนื่องจากการรับจำนำเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ประเมิน ปัญหาจำนำข้าวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า รัฐบาลแก้ปัญหาจากโครงการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ความสามารถด้านการส่งออกลดลง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาทางการคลัง จากงบประมาณมหาศาล และข้าวล้นสต็อกข้าว รวมถึงปัญหาทุจริต ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็พยายามแก้ไขและปรับเงื่อนไขการรับจำนำ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น

 
กรมการค้าภายในรายงานว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดในปีแรก คือ การโกงความชื้น สิ่งเจือปน, ปัญหาการสวมสิทธิ, โรงสีเก็บค่าชั่งจากเกษตรกร
 
ขณะที่คดีทุจริตโครงการจำนำข้าว ที่อ.โพทะเล จ.พิจิตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พบว่า มีความผิดเข้าข่ายฐานฉ้อโกงประชาชน หลังจากตรวจสอบข้าวสารบรรจุกระสอบ 553 กระสอบ และข้าวสารที่อยู่ระหว่างการสีและบรรจุในไซโลอีก 1,120 ตัน มูลค่า 13 ล้านบาท พร้อมให้อายัดข้าวไว้ชั่วคราวก่อน เนื่องจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพิจิตร และรอจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา


กลับขึ้นด้านบน