นักวิชาการ-เอกชน ชี้ "คนไทยไม่ไว้ใจกัน" อาจพาการเมืองของประเทศล้มเหลว

นักวิชาการ-เอกชน ชี้ "คนไทยไม่ไว้ใจกัน" อาจพาการเมืองของประเทศล้มเหลว

นักวิชาการ-เอกชน ชี้ "คนไทยไม่ไว้ใจกัน" อาจพาการเมืองของประเทศล้มเหลว

รูปข่าว : นักวิชาการ-เอกชน ชี้ "คนไทยไม่ไว้ใจกัน" อาจพาการเมืองของประเทศล้มเหลว

นักวิชาการ-เอกชน ชี้ นักเศรษฐศาสตร์ และภาคเอกชน เห็นสอดคล้องว่าสังคมไทยไม่ไว้วางใจกันมากขึ้น ทำให้ประเทศล้มเหลวด้านการปฏิรูปการเมือง เชื่อ รัฐบาลชุดนี้อาจทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 2 นายธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกฝ่ายตระหนักดีถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจไทย แต่กลับไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ พบว่า คนในสังคมไทย ไม่วางใจกันมากขึ้น ทำเพื่อส่วนรวมน้อยลง ทำให้นักการเมืองมุ่งดำเนินนโยบายหวังผลระยะสั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศระยะยาว

 
สอดคล้องกับวงเสวนา วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ซึ่งวิทยากรทุกคน เห็นตรงกันว่า หากจะพัฒนาเศรษฐกิจ ให้หลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง ควรปฏิรูประบบราชการ ลดบทบาทนักการเมือง และปลูกฝังค่านิยมต่อต้านคอรัปชั่น โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้ มีพิรุธการทุจริตมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
 
นายวิรไท สันติประภพ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เสนอว่า ควรชี้ให้สังคมเห็นถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หากมีนักการเมือง ที่มุ่งดำเนินนโยบายระยะสั้น และใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของพวงพ้อง หลังพบว่า ประเทศล้มเหลวด้านปฏิรูปการเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสมดุลเศรษฐกิจระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน