รัฐบาลยืนยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุ้มค่าเศรษฐกิจ

รัฐบาลยืนยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุ้มค่าเศรษฐกิจ

รัฐบาลยืนยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุ้มค่าเศรษฐกิจ

รูปข่าว : รัฐบาลยืนยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุ้มค่าเศรษฐกิจ

รัฐบาลยืนยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุ้มค่าเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมยืนยันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ได้ประโยชน์คุ้มค่าเกินกว่าเม็ดเงินที่ลงทุน กระจายความเจริญสู่ชุมชน ขณะที่นักธุรกิจที่ จ.อุดรธานี บางส่วนต้องการให้เร่งสร้างรถไฟรางคู่แทนการลงทุนในรถไฟความเร็วสูง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด

นักธุรกิจชาวอุดรธานีบางส่วนให้ความสนใจแผนพัฒนาภายใต้งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง แต่จากแผนมีระยะทางเพียงกรุงเทพฯ - นครราชสีมาเท่านั้นนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี แนะว่ารัฐบาลควรลงทุนรถไฟรางคู่ก่อน เพื่อให้อุดรธานี และภาคอีสานได้รับประโยชน์ทั่วถึง และระหว่างนี้ต้องศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีความชัดเจน

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ระบุด้วยว่า อุดรธานีกำลังจะกลายเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม การมีรถไฟรางคู่จะช่วยการขนถ่ายสินค้า แต่รายละเอียดโครงการที่ไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ระบุผ่านรายการรับบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ พร้อมชี้แจงการกู้นอกงบประมาณ เพื่อไม่กระทบงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ไม่ต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณ
 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า โครงการที่ทำได้ทันทีภายใต้พระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท คือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และการพัฒนาถนน ซึ่งจะลดทุนด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ปีละ 2.6 แสนล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน