ปัญหาขึ้นทะเบียนช่วยปัจจัยการผลิตสวนยางล่าช้า หลัง จนท.เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย

ปัญหาขึ้นทะเบียนช่วยปัจจัยการผลิตสวนยางล่าช้า หลัง จนท.เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย

ปัญหาขึ้นทะเบียนช่วยปัจจัยการผลิตสวนยางล่าช้า หลัง จนท.เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย

รูปข่าว : ปัญหาขึ้นทะเบียนช่วยปัจจัยการผลิตสวนยางล่าช้า หลัง จนท.เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย

ปัญหาขึ้นทะเบียนช่วยปัจจัยการผลิตสวนยางล่าช้า หลัง จนท.เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย การขึ้นทะเบียนขอรับช่วยเหลือปัจจัยการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราหลายจังหวัดในภาคใต้มีปัญหาล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบ และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกรอกเอกสารบ่อยครั้ง ทำให้มีผู้มาลงทะเบียนเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น และอาจจะมีการขยายเวลาลงทะเบียนออกไปอีก

เกษตรกรสวนยางพารา จ.สงขลา นำเอกสารขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อรับปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,520 บาท ตามนโยบายช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งพบปัญหาการขึ้นทะเบียนหลายด้าน เนื่องจากเกษตรกรนำเอกสารยื่นไม่ครบ และบางรายปลูกยางในเขตป่าสงวน ไม่มีลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำกับ ทำให้ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอประสบปัญหาแบบฟอร์มกรอกเอกสารที่เปลี่ยนแปลงระบบ และหลักเกณฑ์บ่อยครั้ง จึงไม่สามารถรับลงทะเบียนได้

โดยในจังหวัดสงขลาขณะนี้มีเกษตรกรลงทะเบียนแล้ว ร้อยละ 25 หรือ ประมาณ 23,500 ครอบครัว จากเป้าหมาย 96,601 ครอบครัว ซึ่งยังน้อยมาก เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเกษตรกรสวนยาง จ.กระบี่ เกิดปัญหาเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มทางราชการติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลงทะเบียนได้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะมีการขยายเวลาลงทะเบียนรับปัจจัยการผลิตออกไปอีก

เกษตรกรชาวสวนยางพาราบอกว่า ไม่มั่นใจการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ ว่าจะได้รับปัจจัยการผลิตจริงหรือไม่ เนื่องจากยังมีเกษตรกร ที่ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยังปิดถนนเรียกร้องราคายางพาราจากรัฐบาล อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีก


กลับขึ้นด้านบน