หอการค้า จ.อุดรธานี ชี้ รัฐควรพัฒนา "รถไฟรางคู่" ก่อนลงทุน "รถไฟความเร็วสูง"

หอการค้า จ.อุดรธานี ชี้ รัฐควรพัฒนา "รถไฟรางคู่" ก่อนลงทุน "รถไฟความเร็วสูง"

หอการค้า จ.อุดรธานี ชี้ รัฐควรพัฒนา "รถไฟรางคู่" ก่อนลงทุน "รถไฟความเร็วสูง"

รูปข่าว : หอการค้า จ.อุดรธานี ชี้ รัฐควรพัฒนา "รถไฟรางคู่" ก่อนลงทุน "รถไฟความเร็วสูง"

หอการค้า จ.อุดรธานี ชี้ รัฐควรพัฒนา แม้ร่างพระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่เอกชนบางรายในจังหวัดอุดรธานี ยังต้องการให้รัฐบาลทบทวน และให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการที่นักธุรกิจชาวอุดรธานีบางรายให้ความสนใจ แต่ในแผนพัฒนาฉบับนี้ กลับมีระยะทางเพียงกรุงเทพ-นครราชสีมาเท่านั้น 

 
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจ.อุดรธานี แนะว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนารถไฟรางคู่ ก่อนลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อให้จ.อุดรธานี และภาคอีสาน ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และระหว่างนี้ ต้องศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีความชัดเจน
 
นายสวาทกล่าวว่า รถไฟความเร็วสูงอาจไม่ส่งผลต่อการพัฒนาจ.อุดรธานี เหมือนกับหัวเมืองอื่นๆอย่าง ขอนแก่น และ นครราชสีมา เนื่องจากอุดรธานี มีสนามบินนานาชาติอยู่แล้ว จึงต้องการให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณพัฒนาสนามบินรองรับการขนส่งคน และสินค้า ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงขยายถนนจาก 2 เลนเป็น 4 เลน
 
ขณะที่ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจ.อุดรธานี ระบุว่า อุดรธานีกำลังจะกลายเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม การมีรถไฟรางคู่จะช่วยให้เกิดการขนถ่ายสินค้าที่เร็วขึ้น แต่รายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ
 
ขณะที่การลงทุน 2 ล้านล้านบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีนั้น นักลงทุนทั้ง 2 รายมองว่า เป็นเพียงปัจจัยเสริมต่อการเติบโตของจังหวัดนี้เท่านั้น เนื่องจากเศรษฐกิจของอุดรธานี สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง และการเติบโตของประเทศลาว 


กลับขึ้นด้านบน