หลายจังหวัดจัดงานวัน "คาร์ฟรี เดย์" รณรงค์ลดการใช้พลังงาน

หลายจังหวัดจัดงานวัน "คาร์ฟรี เดย์" รณรงค์ลดการใช้พลังงาน

หลายจังหวัดจัดงานวัน "คาร์ฟรี เดย์" รณรงค์ลดการใช้พลังงาน

รูปข่าว : หลายจังหวัดจัดงานวัน "คาร์ฟรี เดย์" รณรงค์ลดการใช้พลังงาน

หลายจังหวัดจัดงานวัน หลายจังหวัดประชาชนร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ชาวจ.ลำปางจำนวนมาก ร่วมแปรขบวนจักรยานเป็นรูปธงไตรรงค์ ก่อนที่ปั่นจักรยานไปตามถนนสายต่างๆ รอบตัวเมือง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ในกิจกรรมวันคาร์ฟรี เดย์ เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น

      
 
ขณะที่จ.น่าน ประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ลมหายใจที่เมืองน่าน เพื่๋อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดปัญหามลพิษ รวมทั้ง ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ โดยใช้เส้นทางจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ไปยังวัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อ.เมืองน่าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะงานปูนปั้นวิถีชีวิตพื้นบ้าน และมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน คือไทย, อินเดีย และศรีลังกา ไปประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ด้วย
 
ส่วนที่จ.ชัยนาทประชาชนทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงาน พร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่า กิจกรรมปั่นจักรยานของชาวจ.ชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวมตัวทุกเย็นวันอังคาร และวันพฤหัสบดี โดยมีนักจักรยานร่วมปั่นจักรยานครั้งละกว่า 150 คัน จากบริเวณหน้าศาลากลาง

      

 จ.จันทบุรี เป็นอีกจังหวัดที่จัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อน หรือคาร์ฟรี เดย์ 2013 โดยมีการปั่นจักรยานกว่า 500 คัน จากชมรมนักปั่นจักรยานในพื้นที่เทศบาลเมืองจ.จันทบุรี ร่วมรณรงค์บริเวณหน้าศาลากลาง
 


กลับขึ้นด้านบน