นายกสมาคมพืชสวนฯแนะแนวทาง ช่วย"ชาวสวนยาง"

นายกสมาคมพืชสวนฯแนะแนวทาง ช่วย"ชาวสวนยาง"

นายกสมาคมพืชสวนฯแนะแนวทาง ช่วย"ชาวสวนยาง"

รูปข่าว : นายกสมาคมพืชสวนฯแนะแนวทาง ช่วย"ชาวสวนยาง"

นายกสมาคมพืชสวนฯแนะแนวทาง ช่วย นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เห็นว่าแนวทางสำคัญที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายางพาราคือกำหนดยุทธศาสตร์ด้านยางพาราทั้งระบบให้มีความยั่งยืน และที่สำคัญควรกำหนดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการเกษตรในอัตราต่ำ

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระบุรัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ในอุตสาหกรรมยางพาราของไทยทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืน และควรเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาและวิจัยพันธุ์ยางพาราให้ได้ผลผลิตสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการแปรรูปยางพารา ซึ่งจะสร้างมูลค่าสูงกว่าการส่งออกน้ำยางข้น ยางแผ่นดิบ และยางแท่ง รวมถึงการช่วยเหลือสินเชื่อภาคการเกษตร ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม ควรเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ทั้งการถ่ายทอดความรู้, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางจำหน่าย

ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะลงพื้นที่หารือกับนักลงทุนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา พร้อมมีแนวคิดฟื้นโครงการซิตี้รับเบอร์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในพื้นที่ 750 ไร่


กลับขึ้นด้านบน