"ขสมก." คาดได้ข้อสรุปแก้ราคากลางจัดซื้อรถเมล์ NGV ใน 2 สัปดาห์

"ขสมก." คาดได้ข้อสรุปแก้ราคากลางจัดซื้อรถเมล์ NGV ใน 2 สัปดาห์

"ขสมก." คาดได้ข้อสรุปแก้ราคากลางจัดซื้อรถเมล์ NGV ใน 2 สัปดาห์

รูปข่าว : "ขสมก." คาดได้ข้อสรุปแก้ราคากลางจัดซื้อรถเมล์ NGV ใน 2 สัปดาห์

 ขสมก .คาดว่า อีก 2 สัปดาห์ จะสามารถสรุปแก้ราคากลางจัดซื้อรถเมล์ NGV ใหม่ได้เรียบร้อย หลัง ป.ป.ช. ท้วงติงว่า ราคาที่ ขสมก.ตั้งขึ้นไม่อ้างอิงจากราคาตามระเบียบ

หลังประกาศร่างเงื่อนไขการประกวดราคา ด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 3,183 คัน วงเงิน 13,162.2ล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ ขสมก. กำลังอยู่ระหว่างการปรับเงื่อนไขในร่าง TOR เป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากคณะอนุกรรมการที่ติดตามร่างทีโออาร์การจัดซื้อรถเมล์ NGV ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีข้อท้วงติงหลายประการ

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการ ขสมก. ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างTOR โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี เปิดเผยว่า การนำร่างเงื่อนไขเปิดเผยบนเว็บไซต์ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน โดยขณะนี้ คณะกรรมการยังไม่สามารถสรุปร่างTOR เพื่อประกาศขึ้นเวบไซต์เป็นครั้งที่ 3 ได้ เพราะอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ

โดย ป.ป.ช.ได้เสนอแนะเรื่อง การกำหนดราคากลางว่าควรเป็นไปตามระเบียบของ ป.ป.ช. ที่ต้องสอบถามอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ไม่ใช่สอบถามจากเอกชนตามที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งราคากลางที่ ขสมก.จัดทำเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติมาแล้วนั้น เป็นตัวเลขที่ ขสมก.ทำเสร็จและเสนอ ครม.ก่อนวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าดำเนินการก่อนที่ ป.ป.ช.มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางใหม่ คณะกรรมการร่างTOR จึงไม่ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามรูปแบบใหม่ของ ป.ป.ช.

หลังจากนี้ คณะกรรมการร่าง TOR จะต้องไปนำสืบราคากลางตัวรถเมล์ใหม่ โดยทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทที่สามารถใช้นำสืบราคาได้ตามระเบียบของ ป.ป.ช.คาดว่า น่าจะไม่เกิน 2 สัปดาห์จะได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจะนำร่างTOR ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.และกรมบัญชีกลางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน