ผู้ประกอบการกว่าพันราย ยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรก

ผู้ประกอบการกว่าพันราย ยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรก

ผู้ประกอบการกว่าพันราย ยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรก

รูปข่าว : ผู้ประกอบการกว่าพันราย ยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรก

ผู้ประกอบการกว่าพันราย ยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรก ผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วันแรกรวมกว่าพันราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ขณะที่ภาคครัวเรือนสนใจยื่นคำขอเพียงเล็กน้อย

ผู้ประกอบการ จำนวน 274 ราย เข้าร่วมยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่  ส่วนการสมัครที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผู้ประกอบการสมัคร 803 ราย ขณะที่ประเภทครัวเรือน มีผู้สนใจเพียง 60 ราย ซึ่งจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์
นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า หากมีการเสนอขายไฟฟ้าเกินเป้าหมาย จะเก็บคำขอไว้ เพื่อรองรับหากมีนโยบายขยายรับซื้อในอนาคต เนื่องจากราคาของพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มถูกลงในทุกปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการและครัวเรือนยังจะสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้จนถึงวันที่ 11 ต.ค.2556 และจะทยอยประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 ต.ค.2556

ส่วนกรณีปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เพื่อขอยกเว้นให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตไฟไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ขณะนี้ได้เสนอไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปทันก่อนเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่ 31 ธ.ค.2556


กลับขึ้นด้านบน