จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดิน "กว๊านพะเยา" กว่า 500 ไร่

จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดิน "กว๊านพะเยา" กว่า 500 ไร่

จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดิน "กว๊านพะเยา" กว่า 500 ไร่

รูปข่าว : จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดิน "กว๊านพะเยา" กว่า 500 ไร่

จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดิน จ.พะเยา เตรียมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ บริเวณกว๊านพะเยากว่า 500 ไร่ เพื่อให้กลับมาเป็นที่สาธารณะเหมือนเดิม

พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน ประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการบุกรุก กว๊านพะเยา หลังมีกลุ่มทุนและชาวบ้านจำนวนมาก บุกรุกพื้นที่ กว่า 1,500 ไร่

 
ล่าสุดพบว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงเรียกร้องให้ผู้ครอบครอง คืนที่ดินให้เป็นที่สาธารณะตามเดิม
 
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ปลัดจ.พะเยา ระบุว่า หลังมีความชัดเจนว่า ที่ดินพิพาทมีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จังหวัดจึงเตรียมเสนอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินมากกว่า 150 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ และเสนอกรมที่ดิน ออกเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ส่วนที่ดินที่เหลืออีกประมาณ 1,000 ไร่ จะดำเนินการเพิกถอน และยึดคืนมาเป็นที่สาธารณะต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน