นายกฯ สั่งกองทัพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่-กำชับปภ.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม.

นายกฯ สั่งกองทัพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่-กำชับปภ.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม.

นายกฯ สั่งกองทัพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่-กำชับปภ.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม.

รูปข่าว : นายกฯ สั่งกองทัพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่-กำชับปภ.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม.

นายกฯ สั่งกองทัพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่-กำชับปภ.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม. นายกรัฐมนตรี สั่งการกองทัพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ พร้อมกำชับ ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

หลังประชุมสภาหทารผ่านศึกแล้วเสร็จ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำถึงการสั่งการให้กองทัพ ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสภาทหารผ่านศึกนัดแรก หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานของทหารผ่านศึก และให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษกับการการผลิตขาเทียม พร้อมรับที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อจัดความร่วมมือกับภาคเอกชนระดมทุนจัดและแจกจ่ายให้กับผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

 
ระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก โดยปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการที่พิการ ทุพพลภาพจากเดือนละ 3,500 บาท เป็นเดือนละ 4,000 บาท และเพิ่มเงินช่วยเหลือครอบครัวจาก 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท พร้อมปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลทุกชั้นบัตรและครอบครัว จากปีละไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปีละไม่เกิน 3,000 บาท


กลับขึ้นด้านบน