พณ.เห็นชอบจ่าย "ข้าว" เป็นค่าเช่าโกดัง อคส. หลังค้างจ่ายกว่าพันล้าน

พณ.เห็นชอบจ่าย "ข้าว" เป็นค่าเช่าโกดัง อคส. หลังค้างจ่ายกว่าพันล้าน

พณ.เห็นชอบจ่าย "ข้าว" เป็นค่าเช่าโกดัง อคส. หลังค้างจ่ายกว่าพันล้าน

รูปข่าว : พณ.เห็นชอบจ่าย "ข้าว" เป็นค่าเช่าโกดัง อคส. หลังค้างจ่ายกว่าพันล้าน

พณ.เห็นชอบจ่าย กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้จ่ายค่าเช่าโกดังที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ค้างค่าเช่าโกดังกลางสำหรับจัดเก็บข้าวในโครงการของรัฐบาล กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นข้าวแทนเงินสด

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะงบประมาณค่าเช่าโกดังแต่ละปีถูกตัดลง ซึ่งปัจจุบัน อคส.ค้างค่าเช่าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2551 กว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มนำข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าได้ในฤดูการผลิตปี 2556/57 โดยคิดราคาข้าวสารเฉลี่ยตามราคาตลาดนับจากวันที่ทำสัญญาย้อนหลัง 15 วัน

 
สำหรับปริมาณข้าวสารฤดูกาลผลิตปี 2556/57 คาดว่า จะมีข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการกว่า 10 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารได้ 6-7 ล้านตัน
 
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน