เกาะติด กลุ่มเกษตรกร "สวนยาง" ขาดอำนาจต่อรองรัฐบาล

เกาะติด กลุ่มเกษตรกร "สวนยาง" ขาดอำนาจต่อรองรัฐบาล

เกาะติด กลุ่มเกษตรกร "สวนยาง" ขาดอำนาจต่อรองรัฐบาล

รูปข่าว : เกาะติด กลุ่มเกษตรกร "สวนยาง" ขาดอำนาจต่อรองรัฐบาล

เกาะติด กลุ่มเกษตรกร สถานการณ์ชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ยืดเยื้อและไม่มีทีท่าจะจบลง นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนหนึ่งมาจากการขาดเอกภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่มีหลายกลุ่ม ทำให้ขาดอำนาจการต่อรอง และตั้งข้อสังเกตการการชุมนุมครั้งนี้ ไม่มีตัวแทนจากองค์กรนิติบุคคลด้านยางพาราที่ได้รับการยอมรับเข้าร่วมเลย

นับเป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็มของการชุมนุมประท้วงเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำของเกษตรกรชาวสวนยาง และปาล์มน้ำมัน อ.ควนหนองหงษ์ ต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แม้ก่อนหน้านี้ จะมีท่าทียอมรับมาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต 2,520 บาท จาก นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า ตนเองเป็นเครือข่ายจากเกษตรกรที่แท้จริง

    
 
สำหรับองค์กรด้านยางพาราในประเทศไทยแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก คือ องค์ภาคประชาชน มาจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากองค์การสวนยาง (อสย.) และสำนักงานสงเคราะห์กองทุนการทำสวนยาง (สกย.) สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย, ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ส่วนที่ 2 คือ องค์กรภาคเอกชนได้แก่ สภาการยางแห่งประเทศไทย และสมาคมยางพาราไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
 
สถานการณ์ที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น นายอนันต์ เห็นว่าเป็นเพราะรัฐบาลไม่แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา ด้วยการส่งผู้บริหารระดับนโยบายที่มีอำนาจตัดสินใจลงไปร่วมเจรจา รวมทั้งข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ การไม่เอาผิดผู้ชุมนุมซึ่งเป็น 2 ข้อสำคัญที่ยังไม่ได้รับความชัดเจน ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ชุมนุมของเกษตรกรภาคใต้ยืดเยื้อ และบานปลายออกไป


กลับขึ้นด้านบน