กทม.รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะ กีดขวางทางเท้า

กทม.รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะ กีดขวางทางเท้า

กทม.รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะ กีดขวางทางเท้า

รูปข่าว : กทม.รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะ กีดขวางทางเท้า

กทม.รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะ กีดขวางทางเท้า จากการสำรวจการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบหลายแห่ง อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม สกปรก และติดตั้งบดบังทัศนียภาพการสัญจร ล่าสุด กรุงเทพมหานครดำเนินการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้รับการขออนุญาตไปแล้วกว่า 15,184 ตู้ จากทั้งหมด 30,000 กว่าตู้ นำร่องในถนน 6 สายสำคัญ ตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานคร

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ประชาชน ไม่ใช้โทรศัพท์สาธารณะตามพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555 พบจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า 5 ล้านคนจากประชากร 6 ล้านคน

จากการสำรวจสภาพตู้โทรศัพท์สาธารณะหลายแห่ง ของกรุงเทพมหานครอยู่ในสภาพที่ชำรุดและสกปรก จนไม่สามารถใช้การได้ บางแห่งมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์บนทางเท้า บดบังทัศนียภาพการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะที่บางจุดมีเพียงตู้โทรศัพท์ แต่ไม่มีเครื่อโทรศัพท์ไว้ใช้งาน

ล่าสุด กรุงเทพมหานครร่วมกับผู้แทนบริษัททีโอที จำกัด มหาชน และ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ดำเนินการรื้่อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่ติดตั้งโดยไม่ได้ขออนุญาตและกีดขวางทางเท้า ใน 2 เส้นทาง จาก 6 เส้นทางนำร่อง คือ ถนนพญาไท และถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องถนนบรมราชชนนี ขณะที่ 4 เส้นทางที่เหลือ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนราชดำเนินกลาง ถนนรามคำแหง และถนนสุขสวัสดิ์ จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ข้อมูลสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ระบุว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งที่ขออนุญาตถูกต้องและผิดกฏหมายจำนวนกว่า 33,882 ตู้ ขณะนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน สามารถรื้อถอนตู้โทรศัพท์ได้เพียงกว่า 2,000 ตู้เท่านั้น ยังเหลืออีกกว่า 28,000 ตู้ ตามนโยบายจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ

การดำเนินการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นหนึ่งในโครงการที่กทม.ต้องการคืนพื้นที่ทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกด้วยว่า การรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะครั้งนี้ เป็นการรื้อถอนเพียงบางส่วนที่ติดตั้งกีดขวางทางเดินเท้า และผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี 2535 เท่านั้น แต่บางจุดยังมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้อยู่ พร้อมกับยอมรับว่า อนาคตอาจต้องปรับรูปลักษณ์ของตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้สอดคล้องกับถนน โดยจะต้องหารือร่วมกับผู้แทนบริษัทที่ติดตั้งโทรศัพท์อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน