ผู้เลี้ยงโคนมร้องรัฐปรับราคาซื้อน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมร้องรัฐปรับราคาซื้อน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมร้องรัฐปรับราคาซื้อน้ำนมดิบ

รูปข่าว : ผู้เลี้ยงโคนมร้องรัฐปรับราคาซื้อน้ำนมดิบ

ผู้เลี้ยงโคนมร้องรัฐปรับราคาซื้อน้ำนมดิบ ตัวแทนเกษตรกรโคนมทั่วประเทศชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลขอให้กำหนดวันรับซื้อตามราคาที่ปรับขึ้นที่กิโลกรัมละ 19.31 บาท เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยยืนยันปักหลักชุมนุมจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับในข้อเรียกร้อง

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั่วประเทศนัดรวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดวันปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบให้ชัดเจน หลังจากที่มีมติเห็นชอบให้ปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1.31 บาท ทำให้ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 19.31 บาท ตามที่กลุ่มเกษตรกรร้องขอไป แต่ยังไม่มีความชัดเจนกำหนดวันที่ปรับราคา ซึ่งนายปภณภพ เฉลิมกลิ่น ตัวแทนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมต้องการให้รัฐบาลกำหนดวันปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบ เป็นวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และขอให้เร่งจ่ายเงินชดเชย และเงินกู้ช่วยเหลือสหกรณ์โคนมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี 2554 เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

รวมถึงให้ประกาศเขตเหมาะสมสำหรับพื้นที่การเลี้ยงโคนมทั้ง 33 จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมจริง และให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค.ได้รับสิทธิพิเศษ จัดซื้อนมโรงเรียนต่อไปอีก 3 ปี โดยชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียนด้วย ซึ่งการชุมนุมจะมีไปจนกว่ารัฐบาลจะให้คำตอบตกลงตามข้อเรียกร้อง


กลับขึ้นด้านบน