เครือข่ายฯเตรียมเสนอเเนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรระบบพันธสัญญา

เครือข่ายฯเตรียมเสนอเเนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรระบบพันธสัญญา

เครือข่ายฯเตรียมเสนอเเนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรระบบพันธสัญญา

รูปข่าว : เครือข่ายฯเตรียมเสนอเเนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรระบบพันธสัญญา

 เครือข่ายฯเตรียมเสนอเเนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรระบบพันธสัญญา เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย เเละ เเนวทางการสร้างความเป็นธรรมเเก่เกษตรกรในระบบพันธสัญญา เพื่อเป็นกลไกในการดูแลเกษตรกร และเสนอให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์และทำไร่นาสวนผสม เผื่อกรณีที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พร้อมนักวิชาการ เเละหน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมหารือเเนวทางป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาจากระบบเกษตรพันธสัญญา หลังพบเกษตรกรในระบบหลายรายขาดความรู้ความเข้าใจ เเละไม่มีอำนาจต่อรองกับบริษัทคู่สัญญา ทำให้เกษตรกรเกิดภาระหนี้สินจำนวนมาก เนื่องจากการผูกขาดด้านกลไกตลาด เเละปัจจัยการผลิตจากบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตเเละขายผลผลิตให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้

 
ขณะเดียวกันการรับซื้อผลผลผลิตจากเกษตรกรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน, ราคา และปริมาณที่บริษัทกำหนด ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าปัจจัยการผลิตเพิ่ม
 
เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาจึงมีข้อเสนอร่วมกันให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมในระบบเกษตรพันธสัญญาอ่านสัญญาให้เข้าใจก่อนการลงนามในเอกสาร ซึ่งมีผลผูกมัดตัวเกษตรกรกับบริษัทคู่สัญญา หากไม่เข้าใจขอให้ไปหารือกับผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือ เกษตรจังหวัด
 
ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบเเล้วควรมีทางเลือกอื่นๆไว้ เพื่อลดความเสี่ยง เช่นทำไร่นาสวนผสมไว้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไว้กินเเละขาย เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ทั้งนี้อาจรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย กลุ่มสหกรณ์ เพื่อหาปัจจัยการผลิตจากเเหล่งอื่น หาตลาดสำรอง เผื่อกรณีที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้
 
ส่วนมาตรการเเก้ปัญหาเร่งด่วนทางเครือข่ายฯ จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดนโยบายเเละเเนวทางการสร้างความเป็นธรรมเเก่เกษตรกรในระบบพันธสัญญา ตามที่ได้เสนอต่อกรมคุ้มครองสิทธิ์เเละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมไปเเล้ว เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเเละ เเก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป


กลับขึ้นด้านบน