มติครม.ย้ายผู้ว่าฯนครศรีฯไปเป็นผู้ว่าฯเลย-ผู้ว่าฯนนทบุรีไปเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่

มติครม.ย้ายผู้ว่าฯนครศรีฯไปเป็นผู้ว่าฯเลย-ผู้ว่าฯนนทบุรีไปเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่

มติครม.ย้ายผู้ว่าฯนครศรีฯไปเป็นผู้ว่าฯเลย-ผู้ว่าฯนนทบุรีไปเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่

รูปข่าว : มติครม.ย้ายผู้ว่าฯนครศรีฯไปเป็นผู้ว่าฯเลย-ผู้ว่าฯนนทบุรีไปเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่

มติครม.ย้ายผู้ว่าฯนครศรีฯไปเป็นผู้ว่าฯเลย-ผู้ว่าฯนนทบุรีไปเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (24 ก.ย.) ได้มีมติโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งบุคคลที่หลายฝ่ายจับตา เช่น นายวิเชียร พุฒิวิญญู จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนน เวชกรกานนท์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งข้อย้ายตัวเองจากปัญหาการชุมนุมของชาวสวนยางพารา ไปเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขณะที่ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน


กลับขึ้นด้านบน