ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เร่งขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ก่อน 30 ก.ย.นี้

ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เร่งขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ก่อน 30 ก.ย.นี้

ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เร่งขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ก่อน 30 ก.ย.นี้

รูปข่าว : ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เร่งขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ก่อน 30 ก.ย.นี้

ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เร่งขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ก่อน 30 ก.ย.นี้ ชาวสวนยางพาราหลายจังหวัด ขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต เพื่อให้ทันก่อนครบกำหนดวันที่ 30 เดือนนี้

ชาวสวนยางพารา จ.เชียงราย ทยอยลงทะเบียนเพื่อรับค่าปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ ตามนโยบายช่วยเหลือของรัฐบาล แต่พบว่า หลายคนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ มีรายงานว่า ชาวสวนยางพาราที่ต้นยางยังไม่พร้อมกรีด นำภาพถ่ายการกรีดยางในที่ดินของผู้อื่น มาแอบอ้างขึ้นทะเบียน ขณะที่นายภานุวัฒน์ สังข์ชุม เกษตรอำเภอเทิง กล่าวว่า ยังไม่พบความผิดปกติดังกล่าว แต่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงว่า มีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่

 
ส่วนชาวสวนยาง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกว่า 150 คน ได้รับใบรับรองเกษตรกร เพื่อนำไปรับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแล้วเป็นพื้นที่แรก จากผู้ขึ้นทะเบียน 59,000 คน ขณะที่ จ.ตรังมีชาวสวนยางขึ้นทะเบียนเพียงร้อยละ 22.35 ขณะที่เหลือเวลาเพียง 9 วัน และจะจ่ายเงินรอบแรกให้ชาวสวนยาง อ.เมือง 500 คน วันที่ 27 นี้
 


กลับขึ้นด้านบน