ฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล ชี้ศก.ล้มเหลว-แก้ความขัดแย้งไม่ได้

ฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล ชี้ศก.ล้มเหลว-แก้ความขัดแย้งไม่ได้

ฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล ชี้ศก.ล้มเหลว-แก้ความขัดแย้งไม่ได้

รูปข่าว : ฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล ชี้ศก.ล้มเหลว-แก้ความขัดแย้งไม่ได้

ฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล ชี้ศก.ล้มเหลว-แก้ความขัดแย้งไม่ได้ การแถลงผลงานรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรวันแรก ฝ่ายค้านอภิปราย ชี้ถึงการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ล้มเหลว โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ขณะที่รัฐบาล อ้างอิงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อชี้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น

การแถลงผลงานรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรวันแรก (24ก.ย.) รัฐบาล นำโดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลพึงพอใจต่อการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติ แต่บริหารงานด้วยความเสมอภาค ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการฟื้นฟูประเทศหลังการเกิดอุทกภัย เมื่อปี 2554, การกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความปรองดองในประเทศ ที่ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาระหว่างดำเนินการหลายด้าน 
 
ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่ผ่านมา ซึ่งยอมรับว่า ไม่เป็นไปตามเป้า แต่มีแนวโน้มดีขึ้น และเป็นไปตามเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ผ่านมา มีส่วนช่วยให้การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วย
 
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายการทำงานของรัฐบาล โดยระบุว่า การบริหารประเทศของรัฐบาลมีจุดอ่อน และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้น รวมถึงราคาของพลังงาน ส่งผลให้ประชาชนมีหนี้ครัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เห็นว่า รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อนำไปสู่ความปรองดองในประเทศไม่ได้ 
 
ทั้งนี้ การแถลงผลงานรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดเวลาทั้งหมด 2 วัน คือ วันนี้ และวันพรุ่งนี้ (25ก.ย.) โดยแบ่งเป็นรัฐบาลแถลงผลงาน 7 ชั่วโมง และฝ่ายค้าน อภิปรายผลงานรัฐบาล 10 ชั่วโมง รวมเป็น 17 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน