ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

รูปข่าว : ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรที่ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี และเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ 500 ครัวเรือน และ ที่ว่าการอำเภอเมือง จำนวน 400 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ครัวเรือน


กลับขึ้นด้านบน