วิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล รธน.พิจารณากรณีเสียบบัตรลงมติแทนกัน

วิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล รธน.พิจารณากรณีเสียบบัตรลงมติแทนกัน

วิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล รธน.พิจารณากรณีเสียบบัตรลงมติแทนกัน

รูปข่าว : วิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล รธน.พิจารณากรณีเสียบบัตรลงมติแทนกัน

วิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล รธน.พิจารณากรณีเสียบบัตรลงมติแทนกัน ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณากรณีการเสียบบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว.โดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่า มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง พร้อมเปิดเผยว่า ในอดีตเคยมีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้ว และศาลได้วินิจฉัยให้การลงมติในร่างกฎหมายฉบับนั้นเป็นโมฆะ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน นำคลิปวีดีโอที่ ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง เสียบบัตรแสดงตนแทนกัน ในระหว่างการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว.ในมาตรา 9 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

โดยหลังเสียบบัตรแสดงตน ได้ทำการลงมติในมาตรา 10 เมื่อวันที่ วันที่ 11 กันยายน ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 122 ว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และมาตรา 126 สมาชิกมีสิทธิลงมติหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และจะต้องมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งในการลงมติ

นายจุรินทร์ ระบุว่า ในวันที่ 25 กันยายนนี้ ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค จะเดินทางไปยื่นหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นการเสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับตกไป เนื่องจากองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน