เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประท้วงขอปรับราคาน้ำนมดิบอีก 1.31 บาท

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประท้วงขอปรับราคาน้ำนมดิบอีก 1.31 บาท

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประท้วงขอปรับราคาน้ำนมดิบอีก 1.31 บาท

รูปข่าว : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประท้วงขอปรับราคาน้ำนมดิบอีก 1.31 บาท

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประท้วงขอปรับราคาน้ำนมดิบอีก 1.31 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุไม่สามารถปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบตามที่เกษตรกรเรียกร้อง โดยเมื่อวานนี้มีกลุ่มเกษตรกรมาประท้วง โดยอาจผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูปในตลาด

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5 ภาค ออกมาประท้วง อ้างถึงปัญหาราคาน้ำนมดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการให้รัฐบาลปรับราคารับซื้อจากเดิมกิโลกรัมและ 18 บาท เป็น 19.31 บาท แต่นายยุคคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขอปรับราคาน้ำนมดิบ จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ก่อน

ซึ่งปัจจุบันราคาต้นทุนน้ำนมดิบอยู่ที่ประมาณกิโลกรัม 15 บาท โดยเกษตรกรบางรายอาจจะขายได้ต่ำกว่าราคาที่กระทรวงฯ กำหนด เนื่องจากคุณภาพของผลผลิต ทั้งนี้หากจะปรับราคาน้ำนมดิบขึ้น จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะกระทบต่อผู้บริโภคได้

ส่วนสินค้าเกษตรอื่นๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนรองรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคา โดยมีคณะกรรมการดูแลรายสินค้า 11 คณะ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ


กลับขึ้นด้านบน