หอการค้าเผยผลสำรวจชาวนาพอใจโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าเผยผลสำรวจชาวนาพอใจโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าเผยผลสำรวจชาวนาพอใจโครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : หอการค้าเผยผลสำรวจชาวนาพอใจโครงการรับจำนำข้าว

หอการค้าเผยผลสำรวจชาวนาพอใจโครงการรับจำนำข้าว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งหากอนาคต รัฐบาลยกเลิกโครงการนี้ ชาวนาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านแน่นอน

ผลสำรวจทรรศนะของชาวนาเกี่ยวกับ โครงการรับจำนำข้าว โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 2-14 ก.ย. ที่ผ่านมา กว่า 1,200 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ พบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เช่น ที่ดิน, รถยนต์, หนี้สินลดลง เเละมีเงินออมมากขึ้น

โดย 2 ปีที่ผ่านมา ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40,000-60,000 บาท ต่อครัวเรือน และมีชาวนากว่า 2 ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์ คิดเป็นเม็ดเงินที่ถึงมือชาวนา 1เเสนล้านบาท ขณะที่รัฐใช้เงินอุดหนุน โครงการนี้กว่าปีละ 300,000 ล้านบาท แม้ว่าโครงการนี้จะทำให้กระทบการส่งออกข้าว แต่ชาวนาไม่เห็นด้วยหารกรัฐบาลจะยกเลิกโครงการ และพร้อมจะเคลื่อนไหว ซึ่งการแก้ปัญหาส่งออกข้าว เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องหาเเนวทางช่วยเหลือผู้ส่งออก

ส่วนการปรับเงื่อนไขรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ วันที่ 1ตุลาคมนี้ ตันละ 15,000บาท จำกัดครัวเรือนวงเงิน 350,000 บาท และนาปรังตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน3เเสนบาท เพื่อลดภาระทางการคลัง ชาวนาส่วนใหญ่ระบุรับได้

ขณะที่การสอบถามความผู้ประกอบการ 135 ตัวอย่าง ร้อยละ 44 บอกว่าส่งออกข้าวได้ลดลง เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่เเข่งนอกจากนี้ข้าวยังมีคุณภาพเเย่ลง


กลับขึ้นด้านบน