"ส.ส.ประชาธิปัตย์"ตำหนิแนวทางแก้ปัญหา"ภาคใต้"ของรบ.

"ส.ส.ประชาธิปัตย์"ตำหนิแนวทางแก้ปัญหา"ภาคใต้"ของรบ.

"ส.ส.ประชาธิปัตย์"ตำหนิแนวทางแก้ปัญหา"ภาคใต้"ของรบ.

รูปข่าว : "ส.ส.ประชาธิปัตย์"ตำหนิแนวทางแก้ปัญหา"ภาคใต้"ของรบ.

การแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี ที่เน้นนโยบายด้านความมั่นคงต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ย้ำต่อแนวทางการพูดคุยของรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและยั่งยืนแล้ว

ในการแถลงผลงานรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ ต่างอภิปรายถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชี้ถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลว รวมถึงการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งองค์กร หรือหน่วยงานรับผิดชอบที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกัน ยังอภิปรายชี้ถึงการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่เห็นว่าขัดต่อหลักการของการพูดคุย โดยเฉพาะการรับพิจารณาเงื่อนไขในขณะที่ยังไม่ยุติการก่อเหตุชั่วคราว พร้อมทวงถามความชัดเจนในการยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่

ขณะที่ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงประเด็นข้อสังเกต ยืนยันถึงการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบปัญหาเพิ่มเติม เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และย้ำว่าการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น เป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วในการยุติปัญหาด้วยการพูดคุย โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลให้ต้องสูญเสียอธิปไตย หรือนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน พร้อมชี้แจงถึงการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าในอีก 1 เดือน จะสามารถยกเลิกได้ในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา และกำลังพิจารณาความพร้อมในอีก 4 อำเภอ คือ อ.แว้ง อ.สุคิรินทร์ อ.เบตง และ อ.ไม้แก่น

ก่อนหน้านั้น ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายถึงนโยบายการสร้างความปรองดอง โดยชี้ว่าแนวทางการปรองดองของรัฐบาลเดินมาผิดทาง โดยเฉพาะการไม่ดำเนินกระบวนการค้นหาความจริงจากเหตุชุมนุมทางการเมืองอย่างจริงจัง มุ่งเน้นเพียงการเยียวยาด้วยตัวเงิน รวมถึงการดำเนินกระบวนการยุติธรรมที่ เลือกปฏิบัติเป็น 2 มาตรฐาน


กลับขึ้นด้านบน