นักโบราณคดีตรวจสอบกระดูกมนุษย์โบราณ ที่ถ้ำโนรา จ.กระบี่

นักโบราณคดีตรวจสอบกระดูกมนุษย์โบราณ ที่ถ้ำโนรา จ.กระบี่

นักโบราณคดีตรวจสอบกระดูกมนุษย์โบราณ ที่ถ้ำโนรา จ.กระบี่

รูปข่าว : นักโบราณคดีตรวจสอบกระดูกมนุษย์โบราณ ที่ถ้ำโนรา จ.กระบี่

 นักโบราณคดีตรวจสอบกระดูกมนุษย์โบราณ ที่ถ้ำโนรา จ.กระบี่ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 15 กรมศิลปากร เข้าสำรวจ ถ้ำโนรา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ หลังพบภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์โบราณ แต่ภาครัฐกลับอนุญาตให้ประทานบัตรระเบิดหิน ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังภูเขาทอง

นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ เปิดเผยว่าภาพเขียนสีที่ค้นพบ เป็นภาพก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะเดียวกันกับที่พบบริเวณเทือกเขาในอำเภออ่าวลึก ที่ขึ้นทะเบียนก่อนหน้านี้
 
แม้ภาพเขียนจะไม่สมบูรณ์มากนัก แต่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์ช่วง 3,000 - 5,000 ปีก่อน หลังจากนี้จะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ และให้พิจารณายกเลิกประทานบัตรระเบิดหินในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน