การแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น

การแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น

การแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น

รูปข่าว : การแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น

การแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปีแรกเสร็จสิ้น โดยตลอด 2 วันที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อมั่นในข้อมูลของการดำเนินการ โดยฝ่ายค้าน ชี้ว่า รัฐบาลบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการทุกด้าน ขณะที่รัฐบาล ยืนยันผลของนโยบายส่งผลให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง

ตลอดทั้งวันของการแถลงผลงานรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สาระสำคัญคือการอภิปรายของ ส.ส.ฝ่ายค้านต่อการดำเนินนโยบายเร่งด่วน 2 เรื่องหลัก คือการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ และนโยบายสร้างความปรองดอง

ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ ต่างอภิปรายถึงนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบ ชี้ถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี ที่เป็นปัจจัยหนึ่งให้การปัญหาล้มเหลว รวมถึงข้อสังเกตถึงการตั้งองค์กร หรือหน่วยงานรับผิดชอบที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการแก้ปัญหา

ขณะที่การพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น ก็ขัดต่อหลักการของการพูดคุย โดยเฉพาะการรับพิจารณาเงื่อนไขในขณะที่ยังไม่ยุติการก่อเหตุชั่วคราว และเป็นเพียงการเจรจาต่อรอง เพื่อมุ่งหวังผลในเชิงการตลาด

ด้าน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงในทุกประเด็นข้อสังเกต ตั้งแต่การตั้งหน่วยงานรับผิดชอบปัญหาเพิ่มเติม ก็เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และย้ำในเจตนาของการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น เป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วในการยุติปัญหาให้จบลงที่โต๊ะพูดคุยเจรจา ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ส่งผลให้ต้องสูญเสียอธิปไตย หรือ นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน

ส่วนนโยบายสร้างความปรองดอง ส.ส.ประชาธิปัตย์ ทั้งนายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายสาธิต ปิตุเตชะ เห็นตรงกันว่าแนวทางการปรองดองของรัฐบาลเดินมาผิดทาง โดยเฉพาะการไม่ดำเนินกระบวนการค้นหาความจริงจากเหตุชุมนุมทางการเมืองอย่างจริงจัง แต่กลับมุ่งเน้นที่จะเยียวยาด้วยตัวเงิน รวมถึงการดำเนินกระบวนการยุติธรรมที่ เลือกปฏิบัติเป็น 2 มาตรฐาน

การอภิปรายยุติลงในเวลา 18.00 น.หลังที่ประชุมได้ร่วมรับทราบผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปีแรก โดยตลอดการแถลงผลงานทั้ง 2 วัน นับว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น


กลับขึ้นด้านบน