มารู้จัก "อ่างเก็บน้ำเขาเต่า" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มารู้จัก "อ่างเก็บน้ำเขาเต่า" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มารู้จัก "อ่างเก็บน้ำเขาเต่า" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปข่าว : มารู้จัก "อ่างเก็บน้ำเขาเต่า" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มารู้จัก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำในวันนี้ (26 ก.ย.) จะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภท 55 ฝีพาย 30 ฝีพาย 23 ฝีพาย และ 7 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานถึง 4 รางวัล ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขาเต่า นับเป็นโครงการตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งแรกของกรมชลประทานด้วย

ดังนั้นเราจึงมาทำความรู้จักกับที่มาของ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการแรกของกรมชลประทาน และเป็นสนามแข่งขันเรือยาวประเพณีที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำ ณ สถานที่แห่งนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน  เสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันเป็นจำนวนมากและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภค - บริโภค  รวมถึงในช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหายพร้อมกันนี้ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน  300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาทให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริ  แห่งแรกของกรมชลประทานด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาเต่า ต.หนองแก  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่า

 
ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2506 สภาพภูมิประเทศของบริเวณทุ่งตะกาด ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา ชื่อเขาอีหรุ่น เป็นเส้นแบ่งปันน้ำของลุ่มน้ำ สภาพพื้นดินลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชาวฝั่งทะเล และมีถนนเพชรเกษมและทางรถไฟกั้นขวางระหว่างความลาดเอียงนั้น มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000ไร่ มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยจาก 3 สถานี วัดน้ำฝนได้ 990 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำทั้งหมดไหลลงทุ่งตะกาด จำนวน 4 ลำห้วย คือ ลำห้วยหุบตาเจี๊ยบ ลำห้วยเขาน้อย ลำห้วยหุบประดิษฐ์ และลำห้วยเจ็กกัง จากนั้นไหลออกสู่ทะเล
 
กรมชลประทานได้ออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ.2506 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเจิมเสาเข็ม พืดท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2506  ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร โดยก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ที่ระดับ + 4.00 เมตร (ร.ท.ก) ขนาดหลังคันกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำ เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1  เมตร ใช้เงินงบประมาณ 1,000,000 บาทและได้ทำการปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำจากอ่างและบานบังคับน้ำบานสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 จำนวน 1 ท่อ ค่าปรับปรุงประมาณ 800,000 บาท ปรับปรุงเสร็จในปี พ.ศ. 2519
 
สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าในระยะแรกเค็ม เนื่องจากพื้นดินเดิมเค็ม ในระยะต่อมาน้ำค่อยจืดขึ้น ในปัจจุบันนี้สภาพน้ำยังมีรสกร่อยเล็กน้อย กรมชลประทานจึงได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อชะล้างความเค็มของดินในอ่างเก็บน้ำ
 
ปัจจุบัน โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สร้างประโยชน์อย่างมากมาย อาทิ เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ของชุมชนชาวเขาเต่า เป็นแหล่งประกอบอาชีพทำการประมงเลี้ยงชีพในชุมชนเขาเต่า และ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน


กลับขึ้นด้านบน