รมช.คลัง เตรียมผลัดดันปัญหาสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ

รมช.คลัง เตรียมผลัดดันปัญหาสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ

รมช.คลัง เตรียมผลัดดันปัญหาสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ

รูปข่าว : รมช.คลัง เตรียมผลัดดันปัญหาสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ

รมช.คลัง เตรียมผลัดดันปัญหาสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยสุราเถื่อนควบคุมยาก ดังนั้นการปรับขึ้นภาษีไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา ขณะที่ผลสำรวจพบโรงกลั่นพื้นบ้านส่วนใหญ่เลี่ยงเสียภาษี และเชื่อได้ว่าอาจมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน" เพื่อระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาสุราพื้นบ้าน  น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ นำเสนอผลสำรวจโรงกลั่นสุรา 32 แห่ง ใน จ.พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้ดื่มสุราสูงสุดในประเทศ พบว่าทั้งหมดลักลอบจำหน่ายสุราแบบไม่เสียภาษี หรือสุราเถื่อน และกำลังการผลิตเฉลี่ย 528 ขวดต่อเดือน แต่มีการแจ้งเสียภาษีอย่างถูกต้องเฉลี่ยเพียงโรงละ 189 ขวดต่อเดือน ซึ่งสุราเถื่อนจะนำมาขายราคาถูก ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการดื่มได้ง่าย

 
ในส่วนกระบวนการผลิตยังมีประเด็นที่เป็นห่วง คือ อาจมีการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง ผสมในกระบวนการหมัก ที่เชื่อว่าจะช่วยให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ เพราะหากการผลิตไม่ได้มาตรฐาน จะนำไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง จึงอยากเห็นความเข้มงวดตรวจจับการผลิตและจำหน่ายสุราเถื่อนอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ
 
ขณะที่ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าปัญหาสุราเถื่อนควบคุมยาก อาจเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งแนวทางปรับโครงสร้างภาษีเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือกวดขันจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
 
ขณะเดียวกันเตรียมผลักดันให้เรื่องการควบคุมสุราเถื่อนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และพร้อมนำข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาในการเสวนา เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปรับแก้กฎหมายสุรา ปี 2493


กลับขึ้นด้านบน